Sinds 2009 is Johannes veldhoen optometrist en eigenaar van Klein optiek oogzorgcentrum. Zijn passie voor ogen en mensen wil hij binnen zijn bedrijf combineren. Daarbij richten ze hun kennis en kunde op brede oogzorg en scherp zien. Klein optiek viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Voor Johannes een goed moment om een extra stap te zetten in verdere professionalisering van het bedrijf. Toetreding tot de branchevereniging NUVO, de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven, hoort daarbij. Over wat de NUVO doet voor de aangesloten ondernemers en hoe het bijdraagt aan de kwaliteitsstandaard van de opticiens en wat hij Johannes wil meegeven, spreken we met directeur bij de NUVO Bas de Bes. Vanuit zijn jarenlange ervaring in de optiekbranche, kan hij als geen ander van betekenis zijn voor onder andere optiekondernemers.

De toegevoegde waarde van NUVO

Wat maakt toetreding tot de NUVO zo belangrijk? “De ogen zijn een belangrijk zintuig en dat vraagt kennis van zaken. En een belangrijk onderdeel van de NUVO is de borging van kwaliteit in bijvoorbeeld het onderwijs. Deze levert ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het optiekbedrijf. Als unie overleggen we per kwartaal met optiekscholen, de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleden en adviesorganen richting het ministerie van Onderwijs met als doel de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast behartigt NUVO de belangen van de ondernemers. Goed voorbeeld is de ontwikkeling van een Sectorplan Optiek in de COVID periode. Dit plan werd ingediend bij en goedgekeurd door het Ministerie van EZK. Doel was dat de bedrijven verantwoord de consument konden blijven ontvangen in deze periode. En omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn, verzorgt de NUVO ook na- en bijscholing voor de medewerkers middels de NUVO Academie.”

Bas de Nes, directeur van de NUVO

“Wij zijn trots dat Johannes Veldhoen met zijn bedrijf Klein Optiek lid is geworden van de NUVO. Klein Optiek behoort namelijk tot de top 25 kwaliteitswinkels in Nederland.

Is NUVO ook van betekenis voor de opticien als ondernemer? 

“Zeker, er staat bijvoorbeeld een eigen verzekeringsdienst ter beschikking voor de leden. En we bieden ook collectieve verzekeringen aan die een individuele ondernemer moeilijk of niet zelf kan afsluiten. En uiteindelijk hebben we ook een vakblad dat acht keer per jaar verschijnt. We informeren onze leden ermee over het laatste nieuws en ontwikkelingen in de branche.”

Wat zou je Johannes mee willen geven?

Klein Optiek viert een jubileum waar ze trots op zijn. Wat zou je nog willen zeggen? “Wij zijn trots dat Johannes Veldhoen met zijn bedrijf Klein Optiek lid is geworden van de NUVO. Klein Optiek behoort namelijk tot de top 25 kwaliteitswinkels in Nederland. Het management en het team medewerkers staan garant voor deze prestatie voor nu en in de toekomst. Ik bedank Johannes graag voor het vertrouwen in de NUVO en we beloven hem dat we dit vertrouwen ook zullen waarmaken!”   

Kan iedere optiekondernemer lid worden?

Als een ondernemer lid wil worden, wat is er dan nodig? “De NUVO heeft een eigen Keurmerk en elk lid dient te voldoen aan de voorwaarden van het Keurmerk. In de voorwaarden is onder andere opgenomen dat er uitsluitend gewerkt mag worden met personeel dat minimaal MBO of hoger gediplomeerd is. Jaarlijks wordt er een diploma check uitgevoerd om te controleren of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is belangrijk dat ook echt ‘up to date’ te houden. Het past helemaal bij het waarborgen van kwaliteit.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email