Johannes Veldhoen over de Lens Experience van Klein Optiek


Al tijdenlang tracht Johannes Veldhoen, eigenaar van Klein Optiek, zijn klanten ervan te overtuigen om eens contactlenzen te gaan proberen. Hij slaagt daar uitstekend in, maar het kan nog altijd beter, geeft hij grif toe. Samen met eentoonaangevende lenzenleverancier is er een compleet nieuw concept uitgewerkt: de Lens Experience.

Klein Optiek hanteert al jaren de slogan Zien is belevenen daar past dit kersverse, innovatieve concept uitstekend in: Normaliter meten wij een klant de voor hem of haar optimaal passende contactlenzen aan, maar dat is altijd vanuit óns oogpunt bezien. De klant heeft daarbij geen enkel vergelijk. Daar komt nu verandering in met de Lens Experience.

Het geheim zit m in een beleving voor een periode van 4 maanden. Uw persoonlijk paspoort. In deze periode van vier maanden krijgt u vier typen contactlenzen op proef, oftewel: één type per maand. Het betreft in totaal twee soorten daglenzen, de tweeweekse lens en tenslotte de maandlenzen. Voor elk type houdt u in een persoonlijke lens paspoort bij hoe u de lens ervaart door middel van diverse controlemomenten. Op deze wijze komt u er proefondervindelijk achter welk type lenzen het beste bij u past. Met andere woorden: u behoudt hierdoor zelf de regie, en voor ons is dit een mooie uitbreiding van ons toch al hoge serviceniveau. Immers, wij zeggen ook altijd: een lens moet je voelen en ervaren.

Het paspoort van de Lens Experience is er natuurlijk voor de klanten die serieus overwegen om een dezer dagen aan de lenzen te gaan, maar ook voor hen die al langere of kortere tijd lensdragend zíjn. In het optiekwezen is de contactlens toch altijd het ondergeschoven kindje gebleven, ook omdat veel mensen onbekend zijn met de voordelen ervan. Nu de zomer achter ons ligt en bijvoorbeeld de sportverenigingen weer volop draaien, is het goed om hier weer even de aandacht op te vestigen. Wat is er nu heerlijker dan te zwemmen of sporten met lenzen in? En als het sporten dan gedaan is, hup, de bril weer op. Want dat probeer ik ook altijd duidelijk te maken: het hoeft niet per se óf een bril óf lenzen te zijn, het kan ook én-én!

Overigens is de aandacht die Veldhoen en zijn specialistische team voor de contactlenzen genereren, niet aan dovemansoren gericht. Het aantal lens gebruikers is in onze winkel het afgelopen jaar enorm gegroeid met 15 procent gegroeid, ook dankzij het enthousiasme en de kundigheid van onze optometristen. Ons team krijgt per 1 oktober overigens gezinsuitbreiding. Het versterkt alleen maar verder onze functie als lens expert in Apeldoorn en omgeving.”